Extra Medlemsmöte

Viktigt att medverka.
Ett extra medlemsmöte kommer att hållas måndagen den 3 februari 2020 kl. 19:00 i klubbhuset
Vid årsmötet räknar styrelsen med att lägga fram för beslut en ny ordning för upptagning och sjösättning innefattande en investerings- och finansieringsplan för genomförande. Vid det extra medlemsmötet kommer styrelsen informera om arbetet att utvärdera olika metoder för upptagning och sjösättning och ge plats för frågor och funderingar.

Lämna en kommentar