Kallelse till höstmötet 2022

Medlemmarna i Skurusundets Båtsällskap kallas härmed till HÖSTMÖTE
Tisdagen den 6 september 2022 kl. 19.00 i Skuruskola, aulan. Dagordning för mötet kommer att publiceras i SBS Info nr 3, som utkommer under veckan före mötet. 

Lämna en kommentar