Första upptagningen närmar sig: Inga bilar på planen

Nu börjar upptagningarna – dvs vi kommer att köra runt med Subliften under de närmaste 2 helgerna med början denna helg(16-17/9).

Innebär att det INTE får finnas bilar parkerade på planen då detta skapar en osäker miljö för dem som tar upp och för bilarna.

Efter de 2 första helgerna tar vi en veckas paus för att därefter ta upp återstoden av båtar – även denna omgång består av 2 på varandra följande helger – med samt regler som för de första – dvs inga bilar.

.

Lämna en kommentar