Påhälsning på klubben

Tyvärr måste vi meddela att vi haft icke önskad påhälsning där man tillgripit solceller ur en av våra båtar.

Om fler har haft påhälsning så meddela säkerhetsansvarig via klubbens mail.

Lämna en kommentar