Corona Information

Ytterligare information om hur detta kommer att påverka oss då det gäller sjösättning/möten/städdag etc kommer att publiceras här

Virkesgruppen kommer INTE att samlas pga av detta – vi får själva bära in vårt virke till förvaringsplatsen.

INGET vårmöte / städdag i år – innebär att vi får se till att hålla snyggt runt våra båtar.

Uppmaning inför sjösättningen

Vi vill uppmana att i möjligaste mån försöka få sin båt sjösatt.

Känner man sig osäker och absolut inte kan få en ersättare att ta hand om sjösättningen skulle vi uppskatta om man kan vara med vid sjösättningen men på ett betryggande avstånd. Vi kan ta hand om själva lyftet och se till att båten kommer i sjön. När båten väl är sjösatt tar ni hand om båten och kör den till dess bryggplats. Förutsätter givetvis att båten är avtäckt och så pass klar ett den kan sjösättas.

Om det absolut inte skulle gå att få båten klar för sjösättning tar ni kontakt med någon av slipcheferna för att diskutera en lösning: Mats Wahlén eller Hans Jonsson

Kom ihåg att hålla avståndet och ta hand om er.