Corona Information

Ytterligare information om hur detta kommer att påverka oss då det gäller sjösättning/möten/städdag etc kommer att publiceras här

Virkesgruppen kommer INTE att samlas pga av detta – vi får själva bära in vårt virke till/från förvaringsplatsen.

INGET höstmöte i år – innebär att vi får se till att hålla snyggt runt våra båtar.

Uppmaning inför sjösättningen/upptagningen

Vi vill uppmana att i möjligaste mån försöka få sin båt sjösatt/upptagen.

Känner man sig osäker och absolut inte kan få en ersättare att ta hand om sjösättningen/upptagningen skulle vi uppskatta om man kan vara med vid sjösättningen/upptagningen men på ett betryggande avstånd. Vi kan ta hand om själva lyftet och se till att båten kommer i/ur sjön. När båten väl är sjösatt/avställd tar ni hand om båten och kör den till dess bryggplats/hanterar den på sedvanligt sätt på uppläggningsplanen.. Förutsätter givetvis att båten är avtäckt/framkörd och så pass klar ett den kan sjösättas/tas upp.

Om det absolut inte skulle gå att få båten klar för sjösättning/upptagning tar ni kontakt med någon av slipcheferna för att diskutera en lösning: Mats Wahlén eller Hans Jonsson

Kom ihåg att hålla avståndet och ta hand om er.