Styrelsen

Styrelsen
Första styrelsemötet i SBS klubbhus, hösten 1958

Ordförande
Anders Widgren

v Ordf och Studieledare
Monica Mohlin

Sekreterare
Olof Nordell

Kassör
Thomas Ek

Arbetschef
Maud Rydell

Slipchefer
Mats Wahlen
Hans Jonsson

Hamnkapten
Göran Appelbom

Vaktchef och v Hamnkapten
Björn Almqvist

Intendent
Thomas Hedberg