Kraftiga vindar

Det blåser fortfarande kraftigt på båtklubben. Några båtar har cabbat av helt och ett par till är på godväg att bli sjösättningsklara. Då ni tittar till båtarna ta en extra kontroll av stöttningen då det kan ha satt sig nu i blåsten.