OBS Nyckelbyte

Byte av lås och nycklar

Fredagen den 19/10 byts cylindrarna i låsen på gånggrinden, toaletterna, klubbhuset och vakttornet.

Hänglåsen till körgrinden och mastkranen byts efter upptagningen lördagen den 20/10.

Byte av nycklar kan ske på SBS:

Fredag 19/10 kl 15-18

Lördag 20/10 kl 10-15

Söndag 21/10 kl 11-12

Därefter får valfri styrelsemedlem kontaktas för byte.

För att finansiera bytet tas en kostnad på 200:- ut för varje ny nyckel vid inbyte mot en gammal. Depositionen som erlagts för nuvarande nycklar ligger kvar oförändrad.

Exempel:
Du har en nyckel idag och vill byta den mot en ny. Den gamla nyckeln återlämnas och 200:- betalas för den nya nyckeln.

Om en nyckel tappats bort så ska ny depositionsavgift erläggas för att få ut en ny nyckel (300:- för medlemmar och 500:- ej medlemmar).

Behöver du fler nycklar än du har idag så erläggs depositionsavgift för varje ny nyckel.