Laddning av elhybridbilar

Styrelsen har fått en fråga om laddning av elbilar inom SBS:s område.
Styrelsens beslut är att endast elhybridbilar, som kan laddas med ett vanligt 230 volts uttag med säkring på 10 A, kan vara aktuella.
Den som är intresserad ska kontakta styrelsen. En schablonavgift för laddning av elhybridbil, baserad på uppskattad förbrukning, kommer att debiteras.
Bilen ska ha en dekal, som styrelsen tillhandahåller, som visar att styrelsen godkänt att bilen får anslutas till klubbens elnät.