Extra Medlemsmöte

Viktigt att medverka.
Ett extra medlemsmöte kommer att hållas måndagen den 3 februari 2020 kl. 19:00 i klubbhuset
Vid årsmötet räknar styrelsen med att lägga fram för beslut en ny ordning för upptagning och sjösättning innefattande en investerings- och finansieringsplan för genomförande. Vid det extra medlemsmötet kommer styrelsen informera om arbetet att utvärdera olika metoder för upptagning och sjösättning och ge plats för frågor och funderingar.