En ny flik har skapats, ”Slamkryparprojektet”

Fliken kommer att byggas på vartefter projektet fortskrider – men redan idag finns en film publicerad som visar det vi har beslutat att anskaffa.

http://skurusundetsbatsallskap.se/wp/slamkryparprojektet/

Lämna en kommentar