Årsmöte i Coronatid

Pga rådande pandemi är det inte möjligt att ha ett fysiskt årsmöte. Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas under första kvartalet. Styrelsen bestämmer tid och plats. Styrelsen har mandat att även bestämma formen för årsmötet. Styrelsen har övervägt olika alternativ för att klara både den formella hanteringen med de beslut som ska fattas och andra krav som finns på ett årsmöte samt att även ge möjlighet för alla som vill att ta del av en muntlig information och ställa sina frågor till årsmötet. 

Vi kommer genomföra årsmötet i två steg: 

  1. När vi i början av februari skickar ut det vanliga årsmötesmaterialet kommer vi bjuda in alla till en videokonferens. Till den vill vi gärna ha in frågor i förväg men vi kommer också kunna ta emot och besvara frågor under konferensen. Videokonferensen planeras till den 25 februari. 
  2. De beslut som måste fattas på ett årsmöte tas dock inte på videokonferensen. Besluten kommer hanteras via mejl under mars månad. 

Denna form för årsmöte kommer uppfylla de formella kraven men det kommer fordra lite mer av oss alla. Mycket viktigt därför att ni tar del av den mer detaljerade informationen kring årsmötet som kommer tillsammans med årsmöteshandlingarna i nästa nummer av SBS-Info.

Styrelsen

Kurs för de unga.

Hej!

Jag planerar för att hålla en onlinekurs i vår för de unga i klubben. Vi kommer plugga till förarintyg och kustskepparexamen och tillsist skriva proven. Ung är du om du är kring 30 och yngre. För att kunna planera skulle jag vilja veta hur många som är intresserade och skulle därför bli jätteglad om du som är lite intresserad kunde svara på den här intresseanmälan: https://forms.gle/tCsAhEqUPG354Wk76
Berätta gärna om detta för de unga i klubben som du har kontakt med så att vi kan bli så många som möjligt! Har du några frågor är det bara att höra av dig till mig på saga.kallner@gmail.com

Hälsningar Saga 


Saga Kallner
073-079 92 15