Klubben

Skurusundets båtsällskap är en ideell båtklubb belägen söder om Skurubron på Skurusundets västra sida, i Nacka kommun.

Klubben har ca 220 medlemmar och är hemmahamn för 100 segelbåtar och 50 motorbåtar. Vi har idag en väl fungerande hamnanläggning och upptagningsplats tack vare hårt arbete nedlagt under flera generationer.

Vi jobbar på att anpassa vår anläggning mot de krav som samhället idag ställer på miljön i en anda som skall skapa trivsel för medlemmarna.

sbs_orginal_logo

Klubbens logotyp är ritad av Gösta Fagerlin, f.d. ordförande och konstnär.