Medlemskap

Ansökan om att ställa sig i kön till medlemskap sker genom att skicka ett mail till: sbs.styrelse@gmail.com – idag är kötiden beräknad till 6 år innan ett fullvärdigt medlemskap(dvs med plats på klubben) kan erhållas.

Värt att betona är att båtklubben ej kan hantera båtar som har en totalvikt som överstiger 8 ton (dvs verkliga vikten).