Ungdom

Syftet med Ungdomsgruppen är att försöka få de yngre medlemmarna mer aktiva i klubben. Som det är idag är det ”järngänget” som har hand om klubben och driver den framåt. Det är dock viktigt att nya medlemmar, främst yngre, blir intresserade av att medverka. På så sätt bygger vi en bra grund för framtiden.

Detta uppnås genom att öka engagemanget och viljan att driva båtklubben framåt med aktiviteter och ökat kontaktnät.