Ungdomssektionen

SBS har en levande ungdomsverksamhet som bland annat ägnar sig åt eskadrar, träffar och utbildningsverksamhet för klubbens ungdomar.

Ansvarig för ungdomssektionen är Saga Kallner
073-079 92 15 // saga.kallner@gmail.com