Slamkryparprojektet

Här kommer vi varefter projektet löper publicera information som rör detta.

Beslutet

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag  till ny upptagningsmetod, dvs att investera i en ny Sublift med ramp av spontbalkar och en flytbrygga utmed rampen.

Planen är att under våren ta bort slipvagnen och slipspåret samt förbereda botten för ny ramp och att i höst lägga ut den nya rampen.

Den delen av investeringen klaras med eget kapital.

Upptagningen i höst och sjösättningen 2021 kommer som vanligt att ske med kran.

Om allt går enligt plan så kommer vi att sommaren 2021 få en Sublift och brygga levererad för att öva under sommaren och köra skarpt med Sublift fr.o.m. upptagningen 2021.

När det gäller medlemslånet så kommer vi troligen att under hösten begäran in bindande låneåtagande från de medlemmar som önskar låna ut.
När vi har den summan så kan vi ansöka om Båtklubbslån för att täcka upp till den totala investeringskostnaden.

Vi kommer att informera fortlöpande om progressen i projektet.

Vårliga hälsningar
Styrelsen

 

Vad har vi beslutas oss för att anskaffa se filmen nedan: