SBS historik

Vintern 1945-46 bildades Skurusundets Båtsällskap av ett antal entusiaster och efter ett gediget arbete med att rensa stranden från alskog samt att fylla ut med makadam kunde slipräls läggas ut för att möjliggöra upptagning av båtar.

båtklubben

Redan hösten 1946 kunde man ta upp ett trettiotal båtar på en enkel décauvillevagn på spår. Den nuvarande planen för uppläggning av båtar fanns ej, utan det var ett kärrliknande område, varför tippmassor levererades i samband med tunnelbanans utbyggnad, samt rivningsmassor från Klarakvarteren och planen började ta form.